TØMNINGSORDNING

Der er ca. 630 husstande i Ærø Kommune, der leder spildevand til bundfældningstanke. Bundfældningstankene er registreret hos Ærø Vand A/S, og vi sørger for årlig tømning og tilsyn med tankene

Hvorfor en tømningsordning?
Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle septiktanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigt for,

- at grundvandet ikke forurenes - det er til gavn for drikkevandet

- at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres - det er til gavn for dyre- og plantelivet

- at slam og spildevand renses korrekt - det er til gavn for miljøet

Ærø Vand A/S sørger for at tømme alle septiktanke tilmeldt tømningsordningen i kommunen én gang årligt mod betaling.

Du er allerede tilmeldt ordningen
Der er ikke mulighed for at søge om fritagelse, selvom du allerede har en ordning med et slamsugerfirma.

Selvom du automatisk er tilmeldt den obligatoriske tømningsordning gennem din ejendoms BBR oplysninger skal du være opmærksom på nogle vigtige forhold vedr. adgang og ansvar, se "Regulativ for Tømningsordning"

Hvem tømmer tanken?
Opgaven med at tømme bundfældningstankene er udliciteret til:

Græsvænge Slamsugning
Græsvængevej 81
5960 Marstal
Tlf. 62 53 24 63

Tømning
Septiktankene tømmes i perioden
fra uge 1 til uge 22 og uge 35 til 51
. se nedenstående link:

Tanktømningsliste 2021

Hvis du ønsker tømningsrapporten tilsendt på mail fremover, så tilmeld dig her


Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte Ærø Vand A/S på info@aeroevand.dk eller telefon på 63 52 63 63

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

 

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk