SPILDEVAND

Transport af spildevand

Spildevandsafdelingen sikrer afledning af spildevand fra ca. 4.000 ejendomme gennem 150 km ledning og 80 pumpestationer til 3 renseanlæg.

Spildevandsplan 2017-2021 ny spildevandsplan vedhæftetRensning af spildevand

Renseanlæggene sikrer, at spildevandet renses, så vandmiljøplanens krav til udledninger er overholdt.

Betalingsvedtægt 2017

 

Hvornår er en kloakstikledning privat
- og hvornår er den offentlig?

Sommetider er det vanskeligt at afgøre om en kloakstikledning er offentlig eller privat.
Hvis der foreligger konkrete aftaler, f.eks. tinglyste bestemmelser, er de gældende. I de fleste tilfælde er der imidlertid ikke aftaler. Derfor har Ærø Vand skitseret, hvordan vi som udgangspunkt fastlægger grænsen mellem offentlige og private kloakstik.

Billede 2

Her ligger den private afløbsinstallation indenfor skellet. Ærø Vand har ansvaret for at vedligeholde den del af stikledningen, der ligger udenfor skellet.

 

Billede 3

Som forrige eksempel påhviler det dig at vedligeholde afløbsinstallationen indenfor skellet. Ærø Vand har ansvaret for at vedligeholde den del af stikledningen, der ligger udenfor skellet.

 

Billede 4

I eksemplerne herover og herunder ligger noget af den private afløbsinstallation indenfor skellet, men der ligger også noget af den udenfor skellet. Der er måske en rensebrønd, et grenrør og en tagnedløbsbrønd på stikledningen, som kan ligge indenfor eller udenfor skelgrænsen. Ærø Vand har ansvaret for at vedligeholde stikledningen fra den sidste brønd eller efter det sidste grenrør før hovedledningen.

 

Billede 5

 

 

 

Billede 6

Fælles privat afløbsinstallation indenfor skellet, medmindre ledningen er tinglyst som offentlig/almennyttig ledning. Ærø Vand har ansvaret for at vedligeholde den del af ledningen, der ligger udenfor skellet.

  

Billede 7

Når en kloakledning ligger henover en ejendom for at forsyne en naboejendom vedligeholder Ærø Vand hovedledningen og stikledningen indtil skellet til naboejendommen. De øvrige stikledninger er private og vedligeholdes af de respektive grundejere.

 

Billede 8

I nogle tilfælde er byggemodninger udført med private ledningsanlæg. Dette er oftest sikret ved tinglysning. Grundejerforeningen vedligeholder i dette tilfælde den fælles private hovedledning indtil skel mod offentlig vej.

 

Billede 9

Når flere boliger er opført på samme matrikel (som ved andelsboligbebyggelser) vedligeholder Ærø Vand hovedledning og stikledning indtil skellet.

Hvis du ikke kan genkende din ejendom blandt de skitserede, er du velkommen til at kontakte os

Ærø Vand A/S - Industrivej 6 - 5960 Marstal - tlf: 63526363 - info@aeroevand.dk

 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

 

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk