Renovation

Takstblad for affaldsgebyrer 2019 klik her

Information vedrørende lossepladsen, Husmarken 2 A

Ærø Vand A/S og Ærø Kommune har indgået samarbejdsaftale vedrørende administrativ drift af dagrenovation.

Henvendelser vedrørende indsamling af dagrenovation, storskrald m.m. skal derfor ske til Ærø Vand A/S, hvor vores medarbejder kan kontaktes på mail fas@aeroevand.dk eller tlf.:  63526363.

Affald On-line klik her, er din kontakt til kommunen, hvis du

  • Vil indberette manglende tømning af dagrenovation/genanvendeligt affald
  • Vil bestille ny affaldscontainer
  • I øvrigt har spørgsmål eller kommentarer vedrørende din affaldshåndtering

Link til Ærø Kommune vedr. dagrenovation m.m. klik her

Regulativ for husholdningsaffald i Ærø Kommune klik her

Åbningstider på genbrugstation og losseplads i forbindelse med jul og nytår klik her

 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

 

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk