Ydelser & opgaver

Ærø Vand A/S står for driften af Marstal Vandforsyning, vand- og spildevandsledninger, pumpestationer og renseanlæg. Selskabet sørger for planlægning og udførelse af nye anlæg for vand og spildevand. Endvidere administrerer Ærø Vand A/S tømningsordningen for hustanke.

Aktiviteterne finansieres af kundernes betaling for ydelserne. Økonomien skal hvile i sig selv, så udgifter og indtægter balancerer over en given periode.

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

 

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk