vandviden

Vandets kredsløb
Vores drikkevand foretager en lang rejse, inden det er klar til at komme ud af vandhanerne. Først får solen vand fra havet og jordoverfladen til at fordampe og stige til vejrs, hvor det bliver til skyer. Skyerne giver regn, og regnen trænger ned i undergrunden. Grundvandet pumpes op som drikkevand, og det brugte vand ledes til renseanlægget, hvor vandet bliver renset, inden det ledes ud i et vandløb eller direkte i havet. Og sådan bliver det ved.  

Billede 1

Gammelt vand
Det er kun en lille del af regnvandet, der finder vej ned gennem jordlagene og bliver til grundvand. Det meste forsvinder i vandløb, grøfter og kloakker. Meget af nedbøren når også at fordampe igen eller optages af planternes rødder.

Det vand, der når ned til grundvandet er lang tid undervejs. Det kan sagtens tage 50 år, inden regnvandet kan pumpes op igen som drikkevand. Derfor skal vi også se på vores grundvand som en værdifuld ressource og passe godt på det:

 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk