vandspild

Vandspild
Det er dyrt, hvis der er en vandhane, der drypper eller et toilet, der løber.

Her kan det ses, hvor meget det koster.

Vandhane
Langsomt dryp : 7 m³ pr. år = 605 Kroner
Hurtige dryp : 30 m³ pr. år = 2.590 Kroner
Løber konstant : 100 m³ pr. år = 8.633 Kroner

Toilet
Løber, så det er svært at se : 100 m³ pr. år = 8.633 Kroner
Løber, så det ses : 200 m³ pr. år = 17.266 Kroner
Løber, så der er uro på overfladen : 400 m³ pr. år = 34.532 Kroner

https://www.youtube.com/v/ldeKTr1y8RM?version=3&f=videos&app=youtube_gdata

Find skjulte utætheder
Klik her: Find skjulte utætheder.pdf


Eftergivelse af vandafgift/vandafledningsbidrag

Har du i en periode haft et meget stort vandspild, kan du i særlige tilfælde få eftergivet vandafgiften og/eller vandafledningsbidraget. Kontakt os for nærmere information herom.

Ansøgningskema vandafgift


Ansøgningsskema vandafledningsbidrag

 

 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk