Når du flytter

Når du flytter ind
Når du flytter ind i en ny bolig, skal du aflæse din vandmåler hurtigst muligt.

Vi har brug for følgende oplysninger:

- Dato for overtagelse af boligen
- Aflæsning af vandmåler
- Dit navn og cpr.nr.

Når du flytter ud
Når du fraflytter din bolig, skal du aflæse din vandmåler, så vi kan lave en opgørelse over dit forbrug.

Vi har brug for følgende oplysninger:

- Dato for fraflytning
- Aflæsning af vandmåler
- Din nye adresse
- Navn på den nye indflytter

Ærø Vand A/S ændrer procedure vedr. opkrævning af forbrugsafgifter.

Forbrugsafgifter bliver fra den 12. juni 2012 overflyttet til opkrævning hos ejer ved fraflytning af lejer.

Alle lejemål skal dog senest 1. januar 2015 opkræves hos ejer.

Mht. drikkevand, så er der mulighed for individuel afregning efter målt vandforbrug, såfremt gældende lovgivning (BEK nr. 837) på området er opfyldt.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens ejer, iht. gældende lovgivning, hæfter for ovenstående forbrugsafgifter, uanset der opkræves hos lejer.


Har du spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ærø Vand A/S
på tlf. 63 52 63 63, mail fas@aeroevand.dk

 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk