Måleraflæsning

Selvaflæsningskort til målere

Hvert år sender vi et selvaflæsningskort ud til forbrugerne tilsluttet Marstal Vandforsyning samt til ejendomme med egen brønd/boring, der har lejet en vandmåler til afregning af statsafgifter.

Rise Vandforsyning aflæser vandmålere digitalt, så forbrugere i Rise Vandværks forsyningsområde skal ikke foretage sig noget.

Aflæsningskort modtages midt i december måned. (Bemærk, at hvis du modtager vores opkrævninger i din e-boks, så vil du på samme måde modtage dit aflæsningskort her).

Vi beder dig aflæse din(e) måler(e) den 31. december, og vi skal bede om din indberetning senest den 15. januar.

Du kan indberette dit forbrug på tre forskellige måder:

- Indberet aflæsningen via internettet.

- Indberet aflæsningen på tlf. 33 41 20 79 og følg anvisningerne.

- Send selvaflæsningskortet med post. Husk porto!

http://digitalaflaesning.dk/?k=aeroe

Hvis vi ikke modtager din aflæsning, bliver dit forbrug for næste år skønnet.

Har du problemer med at aflæse måleren, kontakter du Ærø Vand A/S
på tlf. 63 52 63 63.


Vi opkræver et gebyr på 300 kr., hvis vi skal foretage måleraflæsningen. Det gør vi, hvis forbrugeren selv ønsker det, eller hvis forbrugeren i flere år i træk ikke har indberettet aflæsning.

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk