Hårdhedsgrader

- Hårdheden er et mål for, hvor meget kalk vandet indeholder. Hårdheden måles i grader. Helt præcist hedder enheden 'grader dH'. Det står for grader dansk hårdhed. 1 grad dH betyder, at 1 liter vand indeholder 1 mg kalk.

- I Danmark inddeles vand i følgende kategorier:

DHS Hårdhedsgrad

- Vandets hårdhed afhænger af forskellige lokale forhold og varierer meget fra område til område. Vand leveret fra Marstal Vandforsyning ligger i intervallet 20-25.

- Koncentrationen af kalk i vandet har ingen betydning for drikkevandskvaliteten. Er der meget kalk i vandet, er det dog en god idé at holde øje med aflejringer i kaffemaskiner og elkedler. Desuden spiller hårdhedsgraden en rolle, når du vasker tøj. På bagsiden af vaskepulverpakken kan du se, hvilken dosering, der anbefales. 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk