Opkrævning af Forbrugsafgifter

Forfaldsdato for årsafregning + 1. á conto er 1. februar med sidste rettidige indbetalingsdato 5. marts.

2. á conto rate forfalder 1. juni med sidste rettidige indbetalingsdato 5. juli.

Ved for sen betaling påløber renter på 8,05 % pro anno fra forfald.

Gebyr på kr. 100 pr. udsendt rykkerskrivelse.

Forbrugsafgifter bliver fra den 1. januar 2015 overflyttet
fra lejer til opkrævning hos ejer.

Annonce

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk