Ærø Vand A/S

Vandkvaliteten fra Marstal Vandforsyning.

Parameter

Målt 2019

Krav

Hårdhed

24,8 DH

5-30 DH

PH

7,4-7,6 PH

7-8,5 PH

Jern

<0,003 mg/l

<0,1 mg/l

Mangan

<0,002 mg/L

<0,02 mg/l

Nitrat

12,0 mg/l

<50 mg/l

Pesticider

0,04 ug/l

<0,1 ug/l

Kimtal 22 C

1 pr. ml

<50 pr. ml

Kimtal 37 C

0 pr. ml

<5 pr. ml

E coli

0 pr. 100 ml

Må ikke være målelig

Coliforme bakterier

0 pr. 100 ml

Må ikke være målelig

 

Forsyningsområde

Marstal Vandforsyning har gammel Marstal Kommune, som forsyningsområde.

Kvalitet

Marstal Vandforsyning henter grundvand fra 14 boringer, som er 20-50 meter dybe.  Grundvandet indeholder stoffer, der kan forringe vandets smag og tilstoppe vandrørene. Disse stoffer fjernes ved vandbehandlingen på Marstal Vandværk, Knasterbjergvej 1. Vandbehandlingen består af iltning og efterfølgende filtrering gennem sandfilter. Den 01. januar 2009 blev der etableret udvidet vandbehandling på Marstal Vandværk, hvorefter vandet også passerer et aktivt kulfilter, som fjerner visse pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Der bliver årligt produceret ca. 150 mio. liter drikkevand, som distribueres via ca. 60 km vandledninger.

Vandets kvalitet bliver løbende kontrolleret af akkrediteret laboratorium, der foretager analyser af vandet. I 2019 blev der udført i alt 68 analyser for bl.a. at kontrollere for naturlige kemiske stoffer, miljøfremmede stoffer, bakterier og om vandet smager godt og er klart.

Alle kvalitetskrav er overholdt på Marstal Vandværk.

Status

Grundvandet indvindes fra boringer i Stokkeby, Thorup, Gravendal, Ellenet og Nørremosen.

I det oppumpede grundvand er der fundet Desphenyl - Chloridazon, som stammer fra sprøjtemidler for landbrugsafgrøder.

I det oppumpede grundvand fra Ellenet er der BAM og DMS i mængder, som er over grænseværdien. BAM er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet dichlorbenil, som fandtes i de nu forbudte midler, Casaron og Prefix, for bekæmpelse af ukrudt. DMS er et nedbrydningsprodukt fra det nu forbudte aktivstof tolylfluanid, som er et anvendt  sprøjtemiddel mod svamp i en række frugter fra jordbær over tomater til frugttræer samt i prydplanter.

Pesticider er en samlebetegnelse for bl.a. BAM, dichlorbenil og desphenyl - chloridazon (DC), samt N,N-dimethyl sulfamid (DMS). BAM og DC bliver fjernet af den udvidede vandbehandling med aktivt kul.

Boringer med indhold af DMS, er nedlukket og indgår ikke i indvindingen.

Takster 2020

Ærø Kommune har på kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2019 godkendt taksterne for 2020. Takster og betalingsfrister fremgår af vores hjemmeside www.aeroevand.dk eller udleveres ved henvendelse.

Har du spørgsmål, eller er der noget du er i tvivl om, så er du naturligvis altid velkommen til, at kontakte os på 63 52 63 63.

Ærø Vand A/S                                     Kontortid

Industrivej 6                                       Mandag til torsdag 7.30-15.00

Tlf.:63526363                                     E-mail:info@aeroevand.dk

www.aeroevand.dk                              CVR: 32 09 51 86

Ærø Vand A/S er kvalitetssikret og certificeret iht. DS/EN ISO 9001:2015 og DS/EN 22000:2005.

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk