Organisation

Den 16. april 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt, at Kommunens aktiviteter på spildevands og vandområdet udskilles i et 100 % offentligt ejet aktieselskab.

Dette med henblik på, at opfylde kravene i den nye Vandsektorlov og følgelovgivning, som trådte i kraft den 01.01.2010.

Selskabet benævnes Ærø Vand A/S og består af henholdsvis Marstal Vandforsyning og Spildevandsafdelingen.

Klik her for at se vores Organisationsplan

 

 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk