Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer Ærø Vand A/S

Regler for sammensætningen af vandselskabernes bestyrelser
Ifølge bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, så har forbrugerne ret til at vælge 2 medlemmer af bestyrelsen i Ærø Vand A/S. Dette medfører, at forbrugerne skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til selskabets bestyrelse.

Ærø Vand A/S fastsætter i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen en række procedureregler for valgets gennemførelse - procedureregler er fastsat i  valgregulativet.

Gør din indflydelse gældende
Det er muligt som forbruger i Ærø Vand A/S forsyningsområde, at gøre din indflydelse gældende ved at stemme til valget, der afholdes i perioden d. 24/10 - 07/11 2017.

Valget gennemføres ved modtagelse af elektronisk afgivne stemmer.

Rettigheder og pligter
Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Ærø Vand A/S indgår der rettigheder, pligter og ansvar, som kan ses her

Kandidat?
Ærø Vand A/S søger kandidater til forbrugervalget. Det er ikke en betingelse for at kandidere til valget, at man er forbruger hos Ærø Vand A/S. Du skal være myndig og kunne skaffe 10 stillere fra forbrugere, der støtter dit kandidatur, for at kunne opstille til valg til bestyrelsen blandt forbrugerne i Ærø Vand A/S.

Kandidater til forbrugervalget skal anmelde deres kandidatur inkl. stillere senest d. 13.08.2017.

Stillerliste kan hentes her

Anmeld dit kandidatur her

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk