Øvrige Private Vandværker


Ærøskøbing Vandværk
v/forretningsbestyrer
Frank Pedersen
Statene 18
5970 Ærøskøbing
Telefon: 62 52 25 08 / 21472115
Email: hcgrube@outlook.com

Rise Vandværk
v/fmd. Frode Madsen
Rødegårdsvej 4
5970 Ærøskøbing
Mobil: 23 61 63 28
Email: post@risevand.dk

Bregninge Vandværk
v/fmd. René Rasmussen
Bregninge Møllevej 6
5970 Ærøskøbing
Mobil: 21 42 17 70
Email: leneogrene.r@gmail.com

Søby Vandværk
v/fmd. Ejgil Jensen
Langebro 16
5985  Søby, Ærø.
Telefon: 62 58 17 91 / 61 75 75 70
Email: ejgiljensen34@gmail.com

 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk