Fjernelse af septiktanke i Marstal, Græsvænge, Kragnæs og ommel.

Der er igennem de senere år udført større kloakrenoveringsarbejder i Marstal by, hvilket betyder, at kloaksystemet nu er i en sådan stand, at alle septiktanke skal fjernes.

Spildevandet i afløbet fra en septiktank har et stort indhold af svovlsyre, som kommer af Sulfat.

Svovlsyre nedsætter levetiden på kloakledningerne, fordi svovlsyren gradvist løsner betonens bindemiddel og betonen dermed nedbrydes. Det er den overvejende årsag til, at kloakledningerne i Marstal, Ommel, Kragnæs og Græsvænge er i en meget dårlig fysisk tilstand.

Det tilstræbes, at levetiden for de nye kloakledninger, skal være så lang som mulig og at eksisterende gamle kloakledninger ikke bliver udsat for yderligere påvirkning af svovlsyre, hvorfor septiktanke i offentligt kloakerede områder skal fjernes.

Her skal septiktanke fjernes

Er der på din ejendom en septiktank, som kan fjernes, vil vi opfordre til at dette sker hurtigst muligt og inden 1. januar 2015. Septiktanken skal fjernes af en autoriseret kloakmester.

Ærø Kommune kan påbyde tanken fjernet og evt. foranledige tanken fjernet for ejers regning.

Vi vejleder gerne om, hvorvidt netop din septiktank skal fjernes eller ej.

Når septiktanken er fjernet, så skal det anmeldes til Ærø Vand A/S på tlf.:63 52 63 63.

 

 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk