Ærø Vand A/S er certificeret efter international standard i organisation

ISO 9001-virksomhed
Ærø Vand A/S Forsyning er blevet certificeret efter ISO 9001-standarden. Det betyder, at vi har forpligtet os til at leve op til en række krav om kvalitetssikring på alle niveauer i organisationen.

Vi skal løbende forbedre, udvikle og synligøre de af vores arbejdsprocesser, der skal sikre service og kvalitet for vores kunder. Eksterne såvel som interne audits (kontroller) skal dokumentere denne forbedringsproces.

ISO-standarden stiller krav til, at vi håndterer fejl systematisk og dokumenterer, hvordan vi vil rette fejlene og forebygge, at de ikke sker igen.

Det betyder bl.a., at vi skal registrere afvigelser og fejl for løbende at forbedre de processer og procedurer, der kan øge vores kvalitet og kundeservice.

Certifikat 9001

 Ærø Vand A/S er certificeret efter international standard i fødevaresikkerhed

ISO 22000 - fødevaresikkerhed

Ærø Vand A/S er blevet certificeret som fødevarevirksomhed efter den internationale standard ISO 22000.

Certificeringen og processen frem til certificeringen har medført en øget fokus på drikkevandskvaliteten, systematisering af processerne, og ikke mindst et stort medarbejder-engagement, der alt sammen er med til at sikre god drikkevands kvalitet til vores kunder.

Certifikat 22000

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk