Kalk i drikkevandet!

Ærø Vand A/S har fokus på udviklingen, men vil ikke være frontløbere, og afventer mere viden og erfaring med blødgøringsanlægs/kalkknusere. Ærø Vand A/S har budgetteret med investeringer i andre nye anlæg de kommende år, for sikring af drikkevandskvaliteten. Ærø Vand A/S prioriterer at levere rent drikkevand iht. til gældende kravspecifikationer til forbrugerne, og det må være op til den enkelte hustand/erhverv, at vurdere om de vil anskaffe sig et privat anlæg til fjernelse eller knusning af kalk m.m.

Ved vandets totale hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader(°dh). Vandets hårdhed karakteriseres normalt efter følgende skala:

Total hårdhedsgrad betegnelse:

0° - 4°                 Meget blødt 
4° - 8°                 Blødt 
8° - 12°               Middelhårdt 
12° - 18°             Temmelig hårdt 
18º - 24°             Hårdt 
24° - 30°             Meget hårdt 
> 30°                  Særdeles hårdt

Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 °dh (Grader Deutsche Härte)

Hårdheden på det distribuerede drikkevand i Marstal Vandforsyning ligger i intervallet ca. 15 - 24 °dh, så det må siges at være temmelig til hårdt vand, men overholder absolut kravværdier.

Fjernelse af kalkindholdet i drikkevand er "udvidet vandbehandling" i Danmark og kræver en særskilt myndigheds godkendelse.

Kalkindhold i drikkevandet er ikke kun relateret til Ærø, men forefindes også mange andre steder i landet. Skal kalkindholdet i drikkevandet reduceres yderligere, så skal der installeres udstyr på vandværket, hvilket medfører "udvidet vandbehandling" og dermed myndighedernes godkendelse.

Udstyr i form af bl.a. ionbytning (blødgøringsanlæg), nanofiltrering og pellet er kendte metoder til fjernelse af kalk, med diverse fordele og ulemper. 

Der udføres for tiden flere alternative forsøg med testanlæg, som kan reducere kalkindholdet i drikkevandet.

Der er ligeledes udfærdiget diverse rapporter om kalk i drikkevandet, som beskriver fordele og ulemper ved de respektive anlæg.

Iht. Rambøll rapport "Blødt vand i en cirkulær økonomi" publiceret af Miljøstyrelsen ultimo januar 2018, så vurderes etablering af blødgøring på vandværker med årlig udpumpet vandmængde under 200.000 m3, for urealistisk (Marstal Vandforsyning har en årlig udpumpning på 145.000 m3).

I rapporten står der følgende om kalkknusere (Ultralyd) m.m.:

Normalt udfældes calciumkarbonat i rør og på varmeflader mv. Ved at påvirke vandet med ultralyd viser undersøgelser at calciumkarbonat udfældes som aragonit og evt. vaterit. Fordelen ved disse krystaller er, at de er bløde og dermed ikke danner de hårde aflejringer, som kalcit gør.

Der beskrives eksempler på, at metoderne medfører, at kalkbelægningerne i rør opløses efter indførelse, men der foreligger dog ingen dokumentation herfor eller undersøgelser af, hvorfor dette er tilfældet.

Opløsningen af eksisterende belægninger i forsyningsledningerne er som udgangspunkt positivt set ud fra et kapacitets og energimæssigt synspunkt. Der er imidlertid ikke udført undersøgelser, der beskriver, hvilken konsekvens metoderne har på den naturlige biofilm i rørerne, fx i forhold til risikoen for organisk vækst ved forurening af vandet. Tilsvarende er det ikke undersøgt, om der er forøget risiko for forurening i den periode, hvor belægningerne forsvinder.

Der beskrives eksempler på vandforsyninger, hvor man ikke har opnået den forventede effekt, hvilket antageligt kan tillægges vandtypen. Der forefindes imidlertid ikke dokumentation for sammenhængen mellem effekt og vandkvalitet.

Ærø Vand A/S har fokus på udviklingen, men vil ikke være frontløbere, og afventer mere viden og erfaring med blødgøringsanlægs/kalkknusere. Ærø Vand A/S har budgetteret med investeringer i andre nye anlæg de kommende år, for sikring af drikkevandskvaliteten. Ærø Vand A/S prioriterer at levere rent drikkevand iht. til gældende kravspecifikationer til forbrugerne, og det må være op til den enkelte hustand/erhverv, at vurdere om de vil anskaffe sig et privat anlæg til fjernelse eller knusning af kalk m.m.

Ærø Vand A/S følger og ovevejer løbende den teknologiske udvikling indenfor branchen.

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk