Her graver vi i 2017

Kloakarbejde i Langebro m.m. 14. august - 03. november 2017

Der skal etableres og fornys hovedkloak i Søby Tværvej og del af Langebro.

Hovedkloakken i Langebro fra nr. 1 til 13 skal omlægges i større dimension og stikledninger til ejendomme fornyes.

Ligeledes skal hovedkloakken i Søby Tværvej omlægges.

Arbejdet påregnes igangsat mandag den 14. august 2017 og forventes afsluttet den 03. november 2017.

De nye kloakledninger nedgraves i kørebanen og omkørsel etableres derfor i henhold til skiltning.

Langebro og Søby Tværvej vil i en del af anlægs perioden derfor blive spærret for gennemkørsel.

Det henstilles, at cyklister og fodgængere er opmærksom på entreprenørmaskiner og opgravninger i området, og følger de skiltede anvisninger såvel, som anvisninger fra entreprenørens personale.

Det må påregnes, at der bliver nogle dage, hvor der ikke er adgangsmulighed for køretøjer til de tilstødende ejendomme. Beboerne bedes selv orientere sig om adgangsforholdene, som løbende ændres i takt med arbejdets fremme. Beboerne bedes finde alternative parkeringsmuligheder i de pågældende dage.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet A. Jørgensen Eftf.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til:

Jesper T. Andersen på tlf. 63 52 63 63 jta@aeroevand.dk

Øvrige forsyningsledninger.

Der udføres løbende vedligeholdelse på kloak- og vandledninger i hele forsyningsområdet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Ærø Vand A/S på tlf. 63 52 63 63

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk