Her graver vi i 2018

Kloakarbejde i Egehovedvej - Marstal den 20. august -
02. november 2018

Der skal etableres ny hovedkloak i del af Egehovedvej - Marstal.

I Egehovedvej fra nr. 1A til 17 skal der separat kloakeres og stikledninger til ejendomme fornyes.

Arbejdet påregnes igangsat mandag den 20. august 2018 og forventes afsluttet den 02. november 2018.

De nye kloakledninger nedgraves i kørebanen og omkørsel etableres derfor i henhold til skiltning.

Egehovedvej vil i en del af anlægs perioden derfor blive spærret for gennemkørsel.

Det henstilles, at cyklister og fodgængere er opmærksom på entreprenørmaskiner og opgravninger i området, og følger de skiltede anvisninger såvel, som anvisninger fra entreprenørens personale.

Det må påregnes, at der bliver nogle dage, hvor der ikke er adgangsmulighed for køretøjer til de tilstødende ejendomme. Beboerne bedes selv orientere sig om adgangsforholdene, som løbende ændres i takt med arbejdets fremme. Beboerne bedes finde alternative parkeringsmuligheder i de pågældende dage.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Ommel Maskinstation.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til:

Jesper T. Andersen på tlf. 63 52 63 63 jta@aeroevand.dk

Øvrige forsyningsledninger.

Der udføres løbende vedligeholdelse på kloak- og vandledninger i hele forsyningsområdet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Ærø Vand A/S på tlf. 63 52 63 63

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk