Her graver vi i 2021

Sanering vandledninger i Bondebygade m.fl. 01. juni - 08. oktober 2021

Der skal etableres og fornys vandledninger i del af Bondebygade, Gasværksvej, Hvidtfeltsgade og Kirkestræde.

Vandledninger i Bondebygade fra nr. 07 til 27 skal saneres og stikledninger til visse ejendomme skal fornyes i perioden 01. juni til den 25. juni 2021.

I perioden 23. august - 08. oktober 2021 skal nedenstående vandledninger og stikledninger til visse ejendomme saneres.

Gasværksvej fra nr. 14 til Hvidtfeltsgade

Hvidtfeltsgade 2-4-6-8 og 25-27-29-31

Kirkestræde fra nr. 29 til 45

Der graves ikke i perioden 25. juni til den 23. august 2021.

De nye vandledninger etableres som styret underboring, men der vil også forekomme nedgravning i kørebanen og omkørsel etableres derfor i henhold til skiltning.

Bondebygade, Gasværksvej, Hvidtfeltsgade og Kirkestræde vil i en del af anlægs perioden derfor blive spærret for gennemkørsel.

Det henstilles, at cyklister og fodgængere er opmærksom på entreprenørmaskiner og opgravninger i området, og følger de skiltede anvisninger såvel, som anvisninger fra entreprenørens personale.

Det må påregnes, at der bliver nogle dage, hvor der ikke er adgangsmulighed for køretøjer til de tilstødende ejendomme. Beboerne bedes selv orientere sig om adgangsforholdene, som løbende ændres i takt med arbejdets fremme. Beboerne bedes finde alternative parkeringsmuligheder i de pågældende dage.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Finns Entreprenør.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til:

Jesper T. Andersen på tlf. 63 52 63 63 jta@aeroevand.dk

Øvrige forsyningsledninger.

Der udføres løbende vedligeholdelse på kloak- og vandledninger i hele forsyningsområdet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Ærø Vand A/S på tlf. 63 52 63 63

 

Kloakarbejde i Buevej mfl. - Søby den 03. maj - 27. november 2021

Der skal etableres og fornys hovedkloak i del af Buevej, Nørrebro, Nørrevejen, Alleen og Lærkevej - Søby.

Hovedkloakken i Buevej fra nr. 5 til 22 skal omlægges i større dimension og stikledninger til ejendomme fornyes.

Hovedkloakken i Nørrebro ved nr. 19 skal renoveres.

Hovedkloakken i Nørrevejen fra nr. 1 til 9 skal omlægges i større dimension og stikledninger til ejendomme fornyes.

Hovedkloakken i Alleen fra nr. 13 til 22 skal omlægges i større dimension og stikledninger til ejendomme fornyes.

Hovedkloakken i Lærkevej fra nr. 2 til 8 skal omlægges i større dimension og stikledninger til ejendomme fornyes.

Arbejdet påregnes igangsat mandag den 03. maj 2021 og forventes afsluttet den 27. november 2021.

Der arbejdes ikke i perioden fra den 28. juni til den 13. august 2021.

De nye kloakledninger nedgraves i kørebanen og omkørsel etableres derfor i henhold til skiltning.

Vejene vil i en del af anlægs perioden derfor blive spærret for gennemkørsel.

Det henstilles, at cyklister og fodgængere er opmærksomme på entreprenørmaskiner og opgravninger i området, og følger de skiltede anvisninger såvel, som anvisninger fra entreprenørens personale.

Det må påregnes, at der bliver nogle dage, hvor der ikke er adgangsmulighed for køretøjer til de tilstødende ejendomme. Beboerne bedes selv orientere sig om adgangsforholdene, som løbende ændres i takt med arbejdets fremme. Beboerne bedes finde alternative parkeringsmuligheder i de pågældende dage.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Finns Entreprenør.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til:

Jesper T. Andersen på tlf. 63 52 63 63 jta@aeroevand.dk

Øvrige forsyningsledninger.

Der udføres løbende vedligeholdelse på kloak- og vandledninger i hele forsyningsområdet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Ærø Vand A/S på tlf. 63 52 63 63

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk