Her graver vi i 2019

Kloakarbejde i Søndergade m.m. 01. april - 08. november 2019

Ærø Kommune skal omlægge brostensbelægning i Søndergade

Derfor etableres og fornys forsyningsledninger i del af Søndergade og i hele Østergade i Ærøskøbing.

Fjernvarme, vand og- kloakledninger i Søndergade fra nr. 25 til 73 og i hele Østergade skal omlægges og stikledninger til ejendomme fornyes.

Arbejdet påregnes igangsat mandag den 01. april 2019 og forventes afsluttet den 08. november 2019.

Der arbejdes ikke i perioden fra den 15. juni til den 18. august 2019.

De nye forsyningsledninger nedgraves i kørebanen og omkørsel etableres derfor i henhold til skiltning.

Del af Søndergade og hele Østergade vil i en stor del af anlægs perioden derfor blive spærret for gennemkørsel.

Det henstilles, at cyklister og fodgængere er opmærksom på entreprenørmaskiner og opgravninger i området, og følger de skiltede anvisninger såvel, som anvisninger fra entreprenørens personale.

Det må påregnes, at der bliver nogle dage, hvor der ikke er adgangsmulighed for køretøjer til de tilstødende ejendomme. Beboerne bedes selv orientere sig om adgangsforholdene, som løbende ændres i takt med arbejdets fremme. Beboerne bedes finde alternative parkeringsmuligheder i de pågældende dage.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet LONICO Aps.

Kloakarbejde i Mosegårdsvej - Søby den 24. april - 09. august 2019

Der skal etableres og fornys hovedkloak i Mosegårdsvej - Søby.

Hovedkloakken i Mosegårdsvej skal omlægges i større dimension og stikledninger til ejendomme fornyes.

Arbejdet påregnes igangsat onsdag den 24. april 2019 og forventes afsluttet den 09. august 2019.

De nye kloakledninger nedgraves i kørebanen og omkørsel etableres derfor i henhold til skiltning.

Mosegårdsvej vil i en del af anlægs perioden derfor blive spærret for gennemkørsel.

Det henstilles, at cyklister og fodgængere er opmærksom på entreprenørmaskiner og opgravninger i området, og følger de skiltede anvisninger såvel, som anvisninger fra entreprenørens personale.

Det må påregnes, at der bliver nogle dage, hvor der ikke er adgangsmulighed for køretøjer til de tilstødende ejendomme. Beboerne bedes selv orientere sig om adgangsforholdene, som løbende ændres i takt med arbejdets fremme. Beboerne bedes finde alternative parkeringsmuligheder i de pågældende dage.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Ommel Maskinstation.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejderne bedes rettet til:

Jesper T. Andersen på tlf. 63 52 63 63 info@aeroevand.dk

Øvrige forsyningsledninger.

Der udføres løbende vedligeholdelse på kloak- og vandledninger i hele forsyningsområdet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Ærø Vand A/S på tlf. 63 52 63 63

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk