NyhedsaRKIV

 

Derfor opkræver vi fortsat moms af affaldsgebyrer

22. februar 2021

I november 2020 blev det ved en afgørelse i Landsskatteretten dømt som værende i strid med EU-lovgivningen at opkræve moms af affaldsgebyrer for private husstande. Indsamling af affald er nemlig en såkaldt "myndighedsopgave", fordi kommunerne er forpligtet til at indsamle affald. I henhold til EU-regler skal der ikke moms på regningen, hvis der er tale om en myndighedsopgave.


Hvorfor opkræves der så stadig moms på affaldsgebyret?

Hvad betyder det for Ærø Vand kunder?
Ærø Kommune er ikke en af de kommuner, som var en del af sagen. Ærø Kommune har derfor ikke lovhjemmel til at fjerne momsen fra affaldsgebyret. Derfor skal man indtil videre betale affaldsgebyret som hidtil.

Får vi tilbagebetalt momsen på et tidspunkt?
Vi kender endnu ikke de detaljerede konsekvenser af afgørelsen fra Landsskatteretten. Men det er vores forventning, at Skattestyrelsen vil udsende et styresignal, der kommer til at gælde for alle kommuner. Det vil give os mulighed for at søge om tilbagebetaling af momsen fra staten og dermed tilbagebetale momsen til forbrugerne eller regulere kommende opkrævninger.

Det er med andre ord Skattestyrelsen, der træffer beslutning om en eventuel tilbagebetaling, og altså deres afgørelse vi venter på. Indtil da opkræver vi moms på affaldsgebyret som hidtil.

 

 

Opkrævning for skorstensfejning

Beløbet for lovpligtig skorstensfejning er pr. 1. januar 2020, blevet pålignet sammen med vand og affald og vil således blive opkrævet gennem Ærø Vand A/S.

Beløbet opkræves i 2 rater og fremgår af betalingsoversigten fra Ærø Vand A/S

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Skorstensfejer Johannes Renneberg på aeroefejeren@icloud.com eller 28447840.

 

Information vedrørende gule sække til genanvendeligt affald.

Der har forsøgsmæssigt været ændret på størrelsen af de gule sække til en mindre størrelse.

Efter prøveperioden, er det besluttet, at gå tilbage til den oprindelige størrelse på sækkene, idet de små sække ikke levede op til forventningerne.

Pr. 01.01.2019 opkræves der et gebyr på 30 kr. for, at få tilsendt en kopi af en tidligere fremsendt regning.

Status desphenyl-chloridazon pr. 5. oktober 2017

Rise Vandværk har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af fem. Boringen ved siden af vandværket, som tidligere har været brugt af Marstal vandværk, er taget i brug af Rise Vandværk i stedet. Den boring med det højest målte indhold af Desphenyl-Chloridazon er taget ud af drift.

 

Ærøskøbing Vandværk har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af 6. Pumpningen på de to boringer, som er under grænseværdien, er intensiveret.

 

Søby Vandværk har fund over grænseværdien i 3 boringer ud af 5. Den boring med det højest målte indhold af Desphenyl-Chloridazon er taget ud af drift. Pumpningen på de to boringer, som er under grænseværdien, er intensiveret.

 

Ærø Vand har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af 14 (tidligere 15). Der er taget en enkelt boring ud af drift. Forureningen ser ud til at blive standset ved behandling i kulfilteranlægget.

 

Der genudtages prøver på afgang værk i næste uge på Rise, Ærøskøbing og Søby Vandværker.


Udtagningen af boringerne påvirker muligheden for at nødforsyne hinanden, vandværkerne imellem.

 

31/08-2017

Undgå vandproblemer

Gode råd til at undgå problemer med vand og afløb hjemme hos dig selv.

Nogle vandledninger er dine egne

Vi leverer dit drikkevand gennem et net af offentlige vandledninger. Fra de offentlige hovedledninger går der stikledninger ind til den enkelte ejendom. Disse stikledninger skal du som grundejer selv vedligeholde fra din ejendom og frem til stophanen. Resten klarer vi.

Du ejer selv en del af kloaksystemet

Som grundejer ejer du selv en del af kloaksystemet - og har derfor ansvaret for at vedligeholde denne del af kloakken. Som hovedregel er du som grundejer ansvarlig for rensning og spuling af stikledningen fra din ejendom og frem til skel. Resten vedligeholder vi.

Undgå vand i kælderen

Hvis du vil forebygge kælderoversvømmelser derhjemme, kan du få installeret et såkaldt højvandslukke på husets kloaksystem. Prøv også at undgå at lægge fliser eller asfalt over hele din grund. Det forhindrer nemlig regnvandet i at sive naturligt ned i jorden, så det må løbe et andet sted hen - hvilket kan risikere at blive i kælderen.

Hvorfor får jeg vand i kælderen?

Af og til sker det, at vandet ikke kan afledes i tilstrækkelig grad gennem kloaksystemet. Derfor kan der komme vand i kælderen. Linket nedenfor giver nogle generelle forklaringer på hvad der sker i kloakken, når det regner.

https://www.teknologisk.dk/roercenterprojekt-om-klimaaendringer-og-kloak-hvad-kan-borgerne-selv-goere/21641

http://skybrudssikringafbygninger.dk/

 

29/03-2017

Vandkvaliteten i Marstal Vandforsyning kan ses her

 

22/03-2017

Kampagnen "Kun 3 ting i dit lokum"

Kampagnen lanceres på TV2 i forbindelse med Vandets dag d. 22. marts 2017 og fortsætter i ca. 4 uger herefter. Sideløbende kører der løbende indlæg på facebook gruppen @Kun3tingiditlokum.

"Nu skal hele Danmark vide, at toilettet ikke er en skraldespand. Fra den 22. marts 2017 og 4 uger frem bliver filmene 'Kun 3 ting i dit lokum' vist i reklameblokken på TV2's landsdækkende kanaler.

Vi er super glade for den store opbakning til kampagnen, og vi ser frem til, at vi nu får et vigtigt budskab ud til rigtig mange mennesker.

Facebook

Vi benytter lanceringen i TV2's reklameblok til at booste kampagnen på Facebook. Vi spreder filmene og budskabet gennem målrettet annoncering, og vi lancerer 5 konkurrencer, der skal skabe yderligere opmærksomhed om kampagnen. Du kan bakke op om denne del af kampagnen ved at dele film og konkurrencer med dine egne Facebook-venner."

Ærø Vand A/S er med i ovenstående kampagne.

 

03/02-2017

DR's "Arvingerne" nu med drikkevandsforurening

I forbindelse med næste afsnit af DR's dramaserie "Arvingerne", der sendes nu på søndag 5. februar, vil episoden blandt andet have drikkevand som omdrejningspunkt.

I afsnittet skal det lokale vandværk sælges til en privat ejer, hvorfor kunstnergruppen i serien aktionerer ved at forurene drikkevandet med rød farve.

DANVA, vandsektorens brancheorganisation, har i den forbindelse rettet henvendelse til DR og bedt om, at man efter afsnittet under rulleteksterne får speakeren til at sige:

"Nu kunne der være seere, som efter aftenens afsnit spekulerer på, om det vil være muligt at forurene vores drikkevand enten ved terror eller hærværk. Men ifølge DANVA, vandsektorens brancheorganisation, så er vandværkerne beskyttet af sikkerhedssystemer, og drikkevandet tranporteres i lukkede anlæg. Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer desuden, at trusselsniveauet for et giftanslag mod drikkevandssystemer er meget lidt sandsynligt, da det vil kræve meget store mængder stof i forhold til de tusindvis af kubikmeter vand, der håndteres. Aftenens afsnit var derfor alene udtryk for fiktion."

DANVA har yderligere også anmodet DR om at producere en artikel til DR.dk og/eller lægge oplysningerne på DR's facebookside, der omhandler "Arvingerne", og i den forbindelse henvise til http://svana.dk/vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/haervaerk-og-terror/

 

19/7-2016

Administrativ ændring vedrørende henvendelser om dag dagrenovation.

Ærø Kommune har indgået samarbejde med Ærø Vand A/S, vedrørende henvendelser om dagrenovation.

Henvendelser og spørgsmål vedrørende dagrenovation, skal fra mandag den 01. august 2016 ske til Ærø Vand A/S, i stedet for Ærø Kommune.

 

01/10-2015

Information fra Rise Vandværk

Rise Vandværk skifter den 1. oktober 2015 administrator fra SE i Esbjerg til Ærø Vand A/S i Marstal.

Det betyder, at fremtidig kontakt vedr. flytning, regningsforhold, måleraflæsning mm. fremover skal ske til Ærø Vand på tlf. 6352 6363, mail fas@aeroevand.dk eller ved henvendelse på Industrivej 6, Marstal

For den enkelte forbruger medfører skiftet ingen ændring. Alle tidligere indbetalinger til SE bliver automatisk overført til Ærø Vand.

Fremtidige opkrævninger vil komme fra Ærø Vand, og vil blive udsendt sammen med øvrige opkrævninger fra Ærø Vand. Er forbrugeren tilmeldt betaling via Betalings Service, videreføres denne aftale automatisk.

Dog gælder følgende for 4. rate 2015.

Raten udsendes særskilt sidst i oktober til betaling først i november. Af praktiske årsager kan denne 4. rate kun betales manuelt, ved betaling i pengeinstitut, netbank eller giro. Denne betaling må ikke tilmeldes Betalings Service.

 

Vi håber vores forbrugere vil tage godt imod vores nye administrator.

 

Eventuelle spørgsmål til skiftet kan ske ved henvendelse til

Formand for Rise Vandværk, Jens Chr. Jensen, tlf. 2191 7659

Direktør for Ærø Vand, Jesper T. Andersen, tlf. 6352 6363

 

Bestyrelsen for Rise Vandværk

www.risevand.dk

 

02/12-2014

Forbrugsafgifter bliver fra den 1. januar 2015 overflyttet
fra lejer til opkrævning hos ejer.

Annoncering

 

28/8-2014

Orientering om tilmeldingsordning til trappemodel ved spildevandsbetaling

Trappemodel

1/7-2014

Husk bestilling af autoriseret kloakmester til fjernelse af
septiktanken inden 1. januar 2015.

se annonce septiktanke 2014

 

1/5-2014

Annonce vedr. Kloakering Møllevejen

 

18/03-2014

Oversigt over vandkvaliteten fra Marstal Vandforsyning se nedenstående link:

Vandkvaliteten 2013

 

18/12-2013

Undgå vandspild
Det kan hurtigt blive dyrt!

Undgå ubehagelige overraskelser med at spilde det gode drikkevand.

Vinteren er over os og temperaturen kommer under frysepunktet, det er derfor vigtigt, at sikre sine vandinstallationer mod frostsprængninger.

Det koster mange penge hvis din vandhane drypper eller toilettet løber.

For at undgå vandspild, bør du jævnligt kontrollere om der er utætheder i vandinstallationen på din ejendom.

Husk derfor aflæsning af din vandmåler!

Ærø Vandråd

 

30/9-2013

Orientering om tilmeldingsordning til trappemodel ved spildevandsbetaling

Trappemodel

 

07/03-2013

Oversigt over vandkvaliteten fra Marstal Vandforsyning se nedenstående link:

Vandkvaliteten 2012

 

31/12-2012

Undgå vandspild
Det kan hurtigt blive dyrt!

Undgå ubehagelige overraskelser med at spilde det gode drikkevand.

Vinteren er over os og temperaturen kommer under frysepunktet, det er derfor vigtigt, at sikre sine vandinstallationer mod frostsprængninger.

Det koster mange penge hvis din vandhane drypper eller toilettet løber.

For at undgå vandspild, bør du jævnligt kontrollere om der er utætheder i vandinstallationen på din ejendom.

Husk derfor aflæsning af din vandmåler!

Ærø Vandråd

 

12/6-2012

Ærø Vand A/S ændrer procedure vedr. opkrævning af
forbrugsafgifter i forbindelse med udlejningsejendomme.

Opkrævning af forbrugsafgifter

13/03-2012

Oversigt over vandkvaliteten fra Marstal Vandforsyning se nedenstående link:

Vandkvalitet 2011

22/12-2011

I forbindelse med finansloven for 2012 forhøjes afgiftssatsen for ledningsført vand fra de nuværende
kr. 5,00 til kr. 5,90 excl. moms se nedenstående link:

Forhøjelse af vandafgiften pr. 1. januar 2012

 

10.02.2011

Vandkvaliteten Marstal Vandforsyning, se nedenstående link:

Marstal Vandforsyning 2011

06.01.2011

Få et autoriseret VVS-tjek
Det kan blive vanvittigt dyrt at lade være…

Hvert år overraskes en række husholdninger af en meget stor vandregning - f.eks. på grund af utætte vandledninger, løbende toiletter og dryppende vandhaner, der får vandforbruget til at løbe løbsk.

Bestiller du et autoriseret VVS-tjek, vil din VVS-installatør for en re- lativ lille pris gennemgå og kontrollere din vandinstallation fra a til z.

Dermed sikrer du dig, at dine vandinstallationer i huset er i orden.
Din VVS-installatør kan også give dig gode råd og forslag til, hvad du kan gøre for at forebygge uheld og spare penge. Derfor er et autoriseret VVS-tjek en god investering.

Det er en god idé at aflæse sin vandmåler jævnligt. På den måde får du overblik over dit forbrug og har mulighed for hurtigt at opdage, hvis der f.eks. er en utæthed.

17.12.2010

Artikkel fra Danva vedr. vandbehandling i Marstal, se nedenstående link:

http://www.danva.dk/Default.aspx?ID=2777&TokenExist=no

22.06.2010

Har du husket at betale forbrugsafgifter ?

Forbrugsafgifter er betaling for vand, vandafledning, spildevand, tømningsordning, affald og renovation.

Hvis ikke, vil det være en god ide at få betalingen bragt i orden.

Betaler man ikke sin regning for vand til Ærø Vand A/S, vil der blive udsendt et brev med varsel om LUKNING for vandet.

10 dage efter modtagelse af brevet vil der blive lukket for vandet, hvis beløbet ikke er indbetalt.

Herefter vil restancen blive oversendt til SKAT til inddrivelse.

Med venlig hilsen
Ærø Kommune og Ærø Vand A/S

 

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk