Aktuelt

Derfor opkræver vi fortsat moms af affaldsgebyrer

Affald

22. februar 2021

I november 2020 blev det ved en afgørelse i Landsskatteretten dømt som værende i strid med EU-lovgivningen at opkræve moms af affaldsgebyrer for private husstande. Indsamling af affald er nemlig en såkaldt "myndighedsopgave", fordi kommunerne er forpligtet til at indsamle affald. I henhold til EU-regler skal der ikke moms på regningen, hvis der er tale om en myndighedsopgave.

Hvorfor opkræves der så stadig moms på affaldsgebyret?
Fordi der ikke er såkaldt hjemmel til, at vi kan fjerne momsen på affaldsgebyret. Flere kommuner har rejst en sag om affaldsgebyret, hvor Landsskatteretten har afgjort, at der ikke skal opkræves moms. Denne afgørelse gælder dog kun for de kommuner, som var med i sagen, og det var Ærø Kommune (Ærø Vand) ikke.

Hvad betyder det for Ærø Vands kunder?
Ærø Kommune er ikke en af de kommuner, som var en del af sagen. Ærø Kommune har derfor ikke lovhjemmel til at fjerne momsen fra affaldsgebyret. Derfor skal man indtil videre betale affaldsgebyret som hidtil.

Får vi tilbagebetalt momsen på et tidspunkt?
Vi kender endnu ikke de detaljerede konsekvenser af afgørelsen fra Landsskatteretten. Men det er vores forventning, at Skattestyrelsen vil udsende et styresignal, der kommer til at gælde for alle kommuner. Det vil give os mulighed for at søge om tilbagebetaling af momsen fra staten og dermed tilbagebetale momsen til forbrugerne eller regulere kommende opkrævninger.

Det er med andre ord Skattestyrelsen, der træffer beslutning om en eventuel tilbagebetaling, og altså deres afgørelse vi venter på. Indtil da opkræver vi moms på affaldsgebyret som hidtil.

 

Pressemeddelelse fra Ærø Vandråd vedr. desphenyl-chloridazon i drikkevandet på Ærø af 21/09-2017 klik her

Betal din regning med Automatisk Kortbetaling

Med Automatisk Kortbetaling bliver din regning betalt automatisk og uden gebyrer.

Du kan bruge følgende betalingskort til Automatisk Kortbetaling:

  • Dankort
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard

Bemærk, at du kan tilmelde dig Automatisk Kortbetaling til enhver tid, men at ændringen først træder i kraft ved næste regnings-periode, hvis din kommende regning allerede er blevet dannet.

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk